Privacy- en cookieverklaring

Op deze pagina beschrijft ellyhagen.nl de manier waarop informatie over bezoekers verzameld wordt en hoe deze informatie gebruikt wordt.

Wat is een cookie?
Ellyhagen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op uw PC of mobiel wordt opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie die door ellyhagen.nl gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat je ellyhagen.nl verlaat.

Google Analytics
Via ellyhagen.nl wordt een cookie geplaatst van Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Ellyhagen.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ellyhagen.nl heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacybeleid.

Indien u alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, dan kan dit via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site die zij voor u maken. Hoewel ik uw keuze voor privacy respecteer zou ik u toch willen vragen dit in uw besluit zorgvuldig mee te laten wegen. Ellyhagen.nl publiceert informatie voor degenen die het willen lezen, het feit dat ellyhagen.nl weet *dat het gelezen wordt* motiveert ellyhagen.nl meer informatie te verzorgen.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door ellyhagen.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Share knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft ellyhagen.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op artikelen op ellyhagen.nl. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van ellyhagen.nl. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Indien een mailadres, link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM bevat, dan zal deze reactie verwijderd worden.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van ellyhagen.nl niet mogelijk om de door derde partijen verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat een aanvraag voor aanpassing of verwijdering via mail gestuurd kan worden naar de beheerder van ellyhagen.nl.

Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de eventuele ontstane draad van reacties bij een bericht niet verstoort. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICT Recht achtergrond cookiewet
Online privacy en tips: online privacy tips

Aanpassen privacy statement

Ellyhagen.nl behoud zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.