Over Elly Hagen

Eigen opvattingen

Iets doen met anderen is erg fijn en kan veel energie geven. In mijn eigen leven word ik er niet blij of gelukkig als anderen voor mij bedenken of bepalen wat ik leuk zal vinden. Ik wil me aansluiten bij activiteiten die ik graag doe en waarbij ik me veilig genoeg voel om mezelf te zijn. Zoals ik criteria voor mezelf stel, zo benader ik ook ouderen binnen mijn werkgebied. Ik vul niet op voorhand in, maar vraag waar ze behoefte aan hebben en voor welke activiteit ze hun huis uit willen gaan.

Opleidingen

Eind jaren zeventig heb ik de opleiding Ziekenverzorging gevolgd. Ik vond binnen dit werk vooral voldoening in de omgang met mensen. De verpleegtechnische handelingen waren bijzaak. Vrij recent heb ik een opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd. Ik heb binnen deze opleiding veel theoretische kennis opgedaan. Ik heb tevens een prachtig en leerzaam onderzoek verricht naar Kwaliteit van Leven in een verpleeghuis. Daarna heb ik nog een Post HBO-opleiding Gezond en Actief Ouder Worden gevolgd. Deze laatste opleiding was erg praktijkgericht en sloot aan bij mijn manier van leidinggeven in verzorgingshuis de Pannerd in de jaren negentig.

Werkervaring

Vanaf 1980 werkte ik als ziekenverzorgende in de Pannerd, een klein verzorgingshuis. In 1987 werd mij gevraagd om voor ongeveer drie maanden de directrice te vervangen. Deze drie maanden liepen uit tot negen jaar. Ik had geen enkele managementervaring, ik was wel bevlogen, creatief en enthousiast. Hierdoor kon ik het huis succesvol leiden. Dit had tot gevolg dat de Pannerd een herkenbare plek kreeg binnen het dorp. Door de betrokkenheid van de hele gemeenschap kon er veel en hebben we zelfs landelijke bekendheid gekregen door het organiseren van originele activiteiten. Op het moment dat ik het stokje overdroeg, liet ik een financieel gezond huis met tevreden en blije bewoners achter.

Achteraf zijn deze negen jaar erg bepalend geweest voor mijn verdere carrière. Ik heb nergens meer echt mijn draai kunnen vinden. Totdat ik in 2018 de kans kreeg om bij Stichting Perspectief, een welzijnsorganisatie, te gaan werken. Op deze plek krijg ik ruimte om de ouderen te benaderen zoals ik gewend was in de Pannerd. Vervolgens bedenk ik samen met hen passende activiteiten, die nog niet worden aangeboden binnen of buiten onze stichting. Zo is er gestart met een muziekgroep, een bridge-inloop en een zondagactiviteit. Het leuke aan deze opzet van activiteiten is, dat ouderen meedenken met het opzetten en de invulling ervan.