Elly Hagen Advies

Home

Bovenstaande praktijkvoorbeelden zijn slechts een greep uit een aantal groepsinterviews met ouderen. Ze deelden hun ervaring over een ‘kleinere’ wereld. Ouderen zien hun partner en andere dierbaren wegvallen en krijgen daarbij vaak te maken met minder bewegingsvrijheid door fysieke beperkingen. Hun (klein)kinderen willen ze absoluut niet belasten, want die hebben het al druk genoeg met hun eigen gezinsleven. Buren zijn meestal ook op leeftijd en bevinden zich in een vergelijkbare situatie. De ouderen lijken zich hierin te schikken en er gelaten onder te zijn. Een opmerking: ‘het is mooi om oud te worden, maar niet om het te zijn,’ laat echter het tegendeel vermoeden.

Elly Hagen Advies ziet mogelijkheden voor ouderen om activiteiten te (blijven) doen die zij leuk vinden. Er wordt niet gewerkt vanuit een standaard aanbod, maar ingesprongen op de wensen en behoeften van de ouderen. Dit draagt bij aan gezond en actief ouder worden. Ervaring leert namelijk, dat ouderen die actief zijn, plezier in hun leven houden en zich gezonder voelen.