Elly Hagen Advies

Home

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit een aantal gesprekken met ouderen. Ouderen zien hun partner en andere dierbaren wegvallen en krijgen daarbij vaak te maken met minder bewegingsvrijheid door fysieke beperkingen. Hun (klein)kinderen willen ze absoluut niet belasten, want die gunnen ze hun eigen gezinsleven. Bovendien komt het steeds vaker voor dat kinderen verder weg wonen. Buren zijn belangrijk, maar bevinden zich doorgaans in een vergelijkbare situatie. Om sociale contacten vast te houden zoeken veel ouderen alternatieven voor een vroegere bezigheid. Anderen blijven thuis en geven zelf aan, dat hierdoor hun wereld klein wordt.

Ik, Elly Hagen, werk bij voorkeur niet met standaard- en de meest gangbare activiteiten. Uit ervaring weet ik, dat de veerkracht van ouderen het best overeind blijft als aan hen gevraagd wordt wat ze leuk vinden om te doen en wat ze graag willen. Deze werkwijze draagt bij aan gezond en actief ouder worden. Het is prachtig om te ervaren, dat mensen niet alleen deelnemen aan een activiteit, maar er ook werkelijk blij van worden.